5.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

Στα Διαγράμματα 5.4.1 και 5.4.2 * παρουσιάζονται ο αριθμός των επιστημονικών εργασιών που δημοσιεύθηκαν από τα Πανεπιστήμια και είχαν υψηλή απήχηση, συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο την πενταετία 2014-2018. Συγκεκριμένα, ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τις δημοσιεύσεις που κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση ανά έτος και επιστημονική περιοχή.

Στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως κατατάχθηκαν 29 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,  36 του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, 22 του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, 143 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 43 του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 461 δημοσιεύσεις του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 16 του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 163 του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 41 του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 247 του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, 89 του Πανεπιστημίου Κρήτης, 55 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 11 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 30 του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, 61 του Πανεπιστημίου Πατρών, 5 του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και 9 του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Τα Διαγράμματα απεικονίζουν επίσης, με βάση τα δεδομένα της πενταετίας 2014-2018, το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση του κάθε Πανεπιστημίου στο σύνολο των δημοσιεύσεών του. Επισημαίνεται ότι όταν η ποσοστιαία κατανομή των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση ενός φορέα προσεγγίζει ή υπερβαίνει την αντίστοιχη παγκόσμια κατανομή 1%, 5%, 10%, 25% και 50%, ο φορέας θεωρείται ότι προσεγγίζει ή υπερβαίνει αντίστοιχα τον παγκόσμιο μέσο όρο.

 

Διάγραμμα 5.4.1

 

 

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.4.2

 

 

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση

 

 

Για την καλύτερη παρουσίαση των δεικτών, παρουσιάζονται δύο διαγράμματα για τις δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση των Πανεπιστημίων