Σχετικά

Σειρά μελετών του ΕΚΤ για την καταγραφή και αποτύπωση της επιστημονικής δραστηριότητας των ελληνικών φορέων

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου έχει καθιερώσει σειρά μελετών που αφορούν στις αναλύσεις των δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά των επιστημόνων σε ελληνικούς φορείς με στοιχεία που αντλούνται από τη βάση δεδομένων Web of Science (Clarivate). Αναλυτικότερα, οι μελέτες της σειράς καλύπτουν  διάστημα δεκαπενταετίας. Η παρούσα έκδοση αφορά τους βιβλιομετρικούς δείκτες της περιόδου 2004-2018.

Η πλήρης σειρά των μελετών μπορεί να αναζητηθεί εδώ: http://metrics.ekt.gr