5.2 Αριθμός αναφορών

Το Διάγραμμα 5.2.1 παρουσιάζει το ποσοστό των δημοσιεύσεων κάθε Πανεπιστημίου που λαμβάνουν αναφορές από το σύνολο των δημοσιεύσεων και την εξέλιξή τους στη διάρκεια της περιόδου 2004-2018. Για την πενταετία 2014-2018, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) (79,3%). Ακολουθούν, με ποσοστά πάνω από το εθνικό ποσοστό δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές (75,6%): το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (79,0%), το Πολυτεχνείο Κρήτης (78,3%), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (77,9%), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (77,9%), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (77,1%), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (76,7%), το Πανεπιστήμιο Πατρών (76,3%), και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (75,9%).

 

Διάγραμμα 5.2.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 5.2.2 παρουσιάζεται ο αριθμός των αναφορών στις δημοσιεύσεις όλων των Πανεπιστημίων. Για την πενταετία 2014-2018, οι περισσότερες αναφορές αφορούν στις δημοσιεύσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ ακολουθούν με πάνω από 15.000 αναφορές, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.    

 

Διάγραμμα 5.2.2

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 5.2.3, παρουσιάζεται η συμμετοχή κάθε Πανεπιστημίου στις αναφορές της κατηγορίας για την πενταετία 2014-2018. Πέντε Πανεπιστήμια έχουν μερίδια πάνω από 10%. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 162.932 αναφορές καταγράφει μερίδιο 38,0%, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 100.108 αναφορές και μερίδιο 23,4%, το Πανεπιστήμιο Κρήτης 55.194 αναφορές και μερίδιο 12,9%, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 54.297 αναφορές και μερίδιο 12,7%, και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 46.355 αναφορές και μερίδιο 10,8% και Τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια έχουν μερίδια μικρότερα του 10%.

 

Διάγραμμα 5.2.3

Μεγέθυνση