5.3 Δείκτες απήχησης

Ο σχετικός δείκτης απήχησης που έχουν συνολικά οι δημοσιεύσεις κάθε Πανεπιστημίου σε σχέση με το δείκτη απήχησης των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο απεικονίζεται στα Διαγράμματα 5.3.1 και 5.3.2. Ο δείκτης έχει υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία (δημοσιεύσεις και αναφορές) της τελευταίας πενταετίας 2014-2018, μετά από «κανονικοποίηση» ανάλογα με την κατανομή των δημοσιεύσεων κάθε Πανεπιστημίου στις 253 εξειδικευμένες θεματικές περιοχές.

Για τα περισσότερα Πανεπιστήμια, την περίοδο 2014-2018, ο δείκτες απήχησης υπερβαίνει τον παγκόσμιο μέσο όρο. Πιο συγκεκριμένα, μικρός αριθμός δημοσιεύσεων που προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Παν. Δυτικής Μακεδονίας επιτυγχάνουν τους υψηλότερους σχετικούς δείκτες απήχησης (2,32, 1,94, 1,85, 1,84 αντίστοιχα). Πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο βρίσκονται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, την ΑΣΠΑΙΤΕ, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

 

Διάγραμμα 5.3.1

 

 

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.3.2

 

 

Μεγέθυνση

 

 

[n1]Reference προηγούμενη μελέτη

 

Για την καλύτερη παρουσίαση των δεικτών, παρουσιάζονται δύο διαγράμματα για τους δείκτες απήχησης των Πανεπιστημίων