Κατηγορίες Φορέων

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά των επιστημονικών δημοσιεύσεων και οι κυριότεροι φορείς οι οποίοι επιτυγχάνουν τους υψηλότερους βιβλιομετρικούς δείκτες σε κάθε κατηγορία. Τα στοιχεία αναφέρονται στην τελευταία πενταετία 2014-2018 της εξεταζόμενης περιόδου 2004-2018.

 

Πανεπιστήμια:

Στη συγκεκριμένη κατηγορία, για πρώτη φορά εμφανίζονται αθροιστικά οι δημοσιεύσεις των Πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) μετά από τις συγχωνεύσεις που υλοποιήθηκαν το 2019.

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Στην κατηγορία «Πανεπιστήμια», το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Ο αριθμός των δημοσιεύσεων (και το μερίδιο), για την περίοδο 2014-2018, είναι 15.234 (29,8%) και 11.250 (22,0%), αντίστοιχα.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Ποσοστό αναφορών μεγαλύτερο από την τιμή 75,6% που αντιστοιχεί στη συνολική εθνική επίδοση επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (79,3%), του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (79,0%), του Πανεπιστημίου Κρήτης (78,3%), του Πολυτεχνείου Κρήτης (77,9%), του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (77,9%), του Πανεπιστημίου Αθηνών (77,1%), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (76,7%), του Πανεπιστημίου Πατρών (76,3%), και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (75,9%).

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών:  Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 162.932 αναφορές έχει μερίδιο 38,0% στο σύνολο των αναφορών των Πανεπιστημίων και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 100.108 αναφορές έχει μερίδιο 23,4%.

Απήχηση δημοσιεύσεων: Οι δημοσιεύσεις όλων των Πανεπιστημίων (πλην του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Ιόνιου Πανεπιστημίου) υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο. Την πενταετία 2014-2018, μικρός αριθμός δημοσιεύσεων που προέρχεται κατά σειρά από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επιτυγχάνουν τους υψηλότερους σχετικούς δείκτες απήχησης (2,32, 1,94, 1,85, 1,84 και 1,61 αντίστοιχα).

 

Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ:

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Στην κατηγορία «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ», το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Ο αριθμός των δημοσιεύσεων (και το μερίδιο), για την περίοδο 2014-2018, είναι 2.764 (29,8%) και 2.590 (27,9%), αντίστοιχα.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Ποσοστό αναφορών μεγαλύτερο από την τιμή 75,6% που αντιστοιχεί στη συνολική εθνική επίδοση επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις σχεδόν όλων των Ερευνητικών Κέντρων ΓΓΕΤ. Αναλυτικά: ΕΑΑ (83,9%), ΙΤΕ (81,6%), Φλέμινγκ (81,5%), ΕΚΕΤΑ (81,4%), Δημόκριτος (81,0%), ΕΙΕ (80,0%), Παστέρ (79,3%), και ΕΛΚΕΘΕ (79,0%).

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών: Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν στις δημοσιεύσεις του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και του ΙΤΕ. Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος με 31.607 αναφορές έχει μερίδιο 33,7% στο σύνολο των αναφορών των Ερευνητικών Κέντρων ΓΓΕΤ και το ΙΤΕ με 26.982 αναφορές έχει μερίδιο 28,8%.

Απήχηση δημοσιεύσεων: Οι δημοσιεύσεις οκτώ Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο. Για την πενταετία 2014-2018, την υψηλότερη απήχηση σημειώνουν οι δημοσιεύσεις του ΕΑΑ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,85, ενώ ακολουθούν το ΦΛΕΜΙΝΓΚ (1,70), το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (1,60), το ΕΛΚΕΘΕ (1,54), το ΙΤΕ (1,40), το ΑΘΗΝΑ (1,29), το ΕΚΕΤΑ (1,18) και το Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ (1,01).

 

Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς:

Αριθμός δημοσιεύσεων: Στην κατηγορία «Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς», η Ακαδημία Αθηνών και ο Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Ο αριθμός των δημοσιεύσεων (και το μερίδιο), για την περίοδο 2014-2018, είναι 1.298 δημοσιεύσεις (44,8%) και 733 δημοσιεύσεις (25,3%), αντίστοιχα.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Ποσοστό αναφορών μεγαλύτερο από την τιμή 75,6% που αντιστοιχεί στη συνολική εθνική επίδοση επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του ΚΑΠΕ (88,5%), του ΙΤΣΑΚ (85,7%), του ΕΑΓΜΕ (83,7%), των Φορέων του Υπουργείου Υγείας (83,6%) της Ακαδημίας Αθηνών (80,7%), και του ΜΑΙΧ (75,9%).

Αριθμός και μερίδιο αναφορών (%): Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών και του Ελληνικού Αγροτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ στην περίοδο 2014-2018. Η Ακαδημία Αθηνών με 14.007 αναφορές έχει μερίδιο 60,3% στο σύνολο των αναφορών των Λοιπών Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων και ο Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ με 3.374 έχει μερίδιο 14,5%.

Απήχηση δημοσιεύσεων: Οι δημοσιεύσεις έξι ιδρυμάτων από τους Λοιπούς Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο. Για την πενταετία 2014-2018, την υψηλότερη απήχηση επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ με σχετικό δείκτη απήχησης 2,36, ενώ ακολουθούν το ΕΑΓΜΕ (1,95), οι Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού (1,91), η Ακαδημία Αθηνών (1,32), οι Φορείς του Υπουργείου Υγείας (1,32) και το ΕΛΓΟ Δήμητρα (1,11).

 

Δημόσια Νοσοκομεία:

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Στην κατηγορία «Δημόσια Νοσοκομεία», το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΛΑΪΚΟ και το Ιπποκράτειο Αθηνών παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Ο αριθμός των δημοσιεύσεων (και το μερίδιο), για την περίοδο 2014-2018, είναι 1.068 δημοσιεύσεις (15,1%) και 709 δημοσιεύσεις (10,0%), αντίστοιχα.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Ποσοστό αναφορών μεγαλύτερο από την τιμή 75,6% που αντιστοιχεί στη συνολική εθνική επίδοση επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του νοσοκομείου ΣΩΤΗΡΙΑ (81,6%), του ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ (79,8%), του ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (76,3%), και του ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ (77,2%).

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών: Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του Νοσοκομείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ και του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΛΑΪΚΟ στην περίοδο 2014-2018. Το ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ με 14.625 αναφορές έχει μερίδιο 22,2% στο σύνολο των αναφορών των Δημόσιων Νοσοκομείων και το ΛΑΪΚΟ με 11.986 αναφορές έχει μερίδιο 18,2%.

Απήχηση δημοσιεύσεων: Οι δημοσιεύσεις οκτώ Δημόσιων Νοσοκομείων υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο. Για την πενταετία 2014-2018, την  υψηλότερη  απήχηση επιτυγχάνουν οι  δημοσιεύσεις  του  νοσοκομείου  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  με  σχετικό  δείκτη  απήχησης 3,09, ενώ ακολουθούν το ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ (2,04), το ΣΩΤΗΡΙΑ (1,87), το Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ (1,53), το ΛΑΪΚΟ (1,48), το ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (1,33), το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1,31) και το ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (1,03).

 

Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας:

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων:  Στην κατηγορία «Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας», το Νοσοκομείο Υγεία και ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Ο αριθμός των δημοσιεύσεων (και το μερίδιο), για την περίοδο 2014-2018, είναι 338 δημοσιεύσεις (14,2%) και 170 δημοσιεύσεις (7,2%), αντίστοιχα.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Ποσοστό αναφορών μεγαλύτερο από την τιμή 75,6% που αντιστοιχεί στη συνολική εθνική επίδοση επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών (79,4%), και του ΙΑΣΩ (76,3%).

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών: Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του Νοσοκομείου Υγεία και του ΑΙΒΕ στην περίοδο 2014-2018. Το Νοσοκομείο Υγεία με 2.681 αναφορές έχει μερίδιο 13,4% στο σύνολο των αναφορών των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας και το ΑΙΒΕ με 1.182 αναφορές έχει μερίδιο 5,9%

Απήχηση δημοσιεύσεων: Οι δημοσιεύσεις έξι Ιδιωτικών Φορέων Υγείας υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο. Για την πενταετία 2014-2018, την υψηλότερη απήχηση επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του ΑΙΒΕ (2,31), ενώ ακολουθούν οι δημοσιεύσεις του METROPOLITAN (2,12), ο Όμιλος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ (1,47), το ΥΓΕΙΑ (1,47), το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ (1,42) και το ΙΑΣΩ (1,32).

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Νοσοκομείου. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Νοσοκομεία που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2004-2018, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Ιδιωτικού Φορέα Υγείας. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2004-2018, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος. 

 

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Πανεπιστημίου. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται το κάθε Πανεπιστήμιο παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Πανεπιστήμια τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2004-2018, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

 

 

 

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Ερευνητικού Κέντρου. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται το κάθε Ερευνητικό Κέντρο παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Ερευνητικά Κέντρα τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2004-2018, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος. 

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Δημόσιου Ερευνητικού Φορέα. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε Ερευνητικός Φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2002-2016, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Δημόσιου Νοσοκομείου. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Δημόσια Νοσοκομεία που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2004-2018, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Ιδιωτικού Φορέα Υγείας. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2004-2018, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.