ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2016 2018
Αριθμός δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης των ελληνικών φορέων 1.614 2.169
Μερίδιο (%) δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης των ελληνικών φορέων στο σύνολο των δημοσιεύσεων ελληνικών φορέων 14.23% 18.69%
ΑΝΑΦΟΡΕΣ 2012-2016 2014-2018
Αριθμός αναφορών σε δημοσιεύσεις ανοιχτής πρόσβασης των ελληνικών φορέων 45.072 70.355
Μερίδιο (%) αναφορών σε δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης των ελληνικών φορέων στο σύνολο των αναφορών σε δημοσιεύσεις ελληνικών φορέων 10.86% 15.49%